5 Phần mềm diệt virus hàng đầu bao gồm VPN (và cả hai tính năng đều tuyệt) trong năm {{current_year}}

Không có nhiều thời gian? Dưới đây là trình diệt virus hàng đầu có VPN đi kèm trong năm 2020: Norton: phần mềm diệt virus #1 trong năm 2020. Đi…

Continue Reading5 Phần mềm diệt virus hàng đầu bao gồm VPN (và cả hai tính năng đều tuyệt) trong năm {{current_year}}

5 แอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดที่มี VPN รวมมาให้ (และทั้งสองอย่างก็ทำงานได้ดี) ในปี {{current_year}}

ไม่มีเวลาอ่านใช่ไหม? นี่คือแอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดที่มี VPN มาให้ในปี 2020: Norton: แอนตี้ไวรัสอันดับ #1 แห่งปี 2020 มาพร้อมกับการป้องกันมัลแวร์คุณภาพสูงและ VPN ที่ปลอดภัยที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณส่วนใหญ่ คุณยังได้รับ VPN (ที่ไม่จำกัดข้อมูล) ในแผนให้บริการ Norton 360 ที่ถูกที่สุดอีกด้วย ผู้ให้บริการแอนตี้ไวรัสที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะมี VPN รวมมาให้ในแพ็กเกจแอนตี้ไวรัสของพวกเขา แต่ VPN มากมายที่มีมาให้ในซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสนั้นทำงานได้ช้ามากและไม่ปลอดภัย 100% — หมายความว่าคุณก็ยังสามารถถูกติดตามและถูกสอดส่องได้ VPN…

Continue Reading5 แอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดที่มี VPN รวมมาให้ (และทั้งสองอย่างก็ทำงานได้ดี) ในปี {{current_year}}

Cele mai bune cinci aplicații antivirus cu VPN inclus (în care ambele sunt acceptabile) în {{current_year}}

Nu ai timp? Acesta este cel mai bun antivirus cu VPN în 2020: Norton: cel mai bun antivirus din 2020. Vine cu protecție de bună calitate împotriva aplicațiilor malware și…

Continue ReadingCele mai bune cinci aplicații antivirus cu VPN inclus (în care ambele sunt acceptabile) în {{current_year}}

{{current_year}}年最佳的5款提供VPN网络服务的防病毒软件(两方面表现都不赖)

想要更言简意赅?以下是推荐的2020年表现最佳的提供VPN网络服务的防病毒软件: Norton: 2020年排名第一的防病毒产品。具有高质量的恶意程序防护和安全的VPN网络服务,满足大部分用户的预算和需求。用户甚至选择价格最低的Norton 360方案,都可以获得VPN服务(不限制数据流量)。 大部分著名的防病毒服务商在其防病毒套装软件中都提供了VPN网络服务,但是很多防病毒软件中提供的VPN服务的网络连接速度都较慢,并且不能保障100%的安全,这意味着用户还是有可能被追踪并监听。 高质量的VPN服务并不会追踪用户的网络使用情况,会保护用户的Wi-Fi网络安全避免黑客的威胁,并且帮助用户突破限制访问各种受地理位置限制的内容。 找到一家同时提供功能强大的高质量防病毒服务和优秀VPN网络的网络安全公司并不容易。但是在经过对市场上50家顶级的防病毒套装软件进行严格的测试之后,我已经确定了其中表现最出色的5款防病毒产品,它们都可以提供100%的安全保护并具有高质量的VPN网络服务。 最佳的5款提供VPN网络服务的防病毒软件概述: 1。Norton: 2020年综合表现第一的防病毒和VPN网络套装软件。 2。Bitdefender: 快速的VPN网络,全面的防病毒保护。 3。Avira: 超级强大的隐私保护服务,可覆盖众多数量的设备。 4。Panda: 实惠的方案,尤其适合家庭用户,但免费的VPN存在一定限制。 5。TotalAV: 功能强大的防病毒保护,但是VPN服务缺少一些隐私保护的功能。 关于提供VPN服务的防病毒软件的常见问题。 我评选提供VPN服务的5款最佳防病毒软件的标准: 只有少数几家防病毒软件公司提供的VPN服务,才可以和像NordVPN以及ExpressVPN这样的独立VPN服务商相比较。我希望我的防病毒软件在提供安全保护的同时还可以保护我的隐私,不会泄漏我使用设备的位置,我浏览的网络内容,以及消耗了多少网络带宽。这些都是我在评判一款优秀的提供VPN服务的防病毒软件的标准: VPN安全性。首先需要确保评选出来的VPN服务都采用128或256位AES加密技术,以保护浏览的安全性。还需要确保执行可靠的零日志政策,保证即便是VPN服务商也不会记录我的数据。最后,希望VPN服务能够提供紧急开关功能,这样如果因为某种原因和VPN网络断开了连接,也能够立即切断网络连接以保护我的IP位置信息,还有提供DNS泄漏保护保护在线的匿名性。 强大的恶意程序防护服务。一款功能强大的防病毒软件需要采用最新型的保护措施,避免包括网络钓鱼攻击、间谍软件、勒索软件,以及其它各种恶意程序在内的各种类型的威胁。这里推荐的每一款防病毒软件都经过我的测试,能够确保提供全面的安全保护。 VPN网络可访问性。很多防病毒软件提供的VPN网络都存在诸多限制,仅支持使用有限的带宽。但我是游戏玩家,流媒体视频爱好者,也是网络专家,所以需要不限制带宽的VPN服务。我对这些VPN服务都进行了大量测试,确保其高性能的表现可以满足各种需求。除此以外,能够访问限制地理位置的流媒体内容对于很多VPN用户也是必不可少的功能需求。我对这些VPN服务都进行过测试,确保可以在世界的任何角落可以登录到流媒体服务上,并观看丰富多彩的内容。 易用性。我希望这些软件都是容易安装并且可以轻松实现自定义设置。对于那些让人容易理解,甚至可以让完全不懂技术的新手用户也可以轻松上手使用的软件,我给予充分的重视。这里推荐的每一款防病毒软件都提供了高质量的支持服务,优质的客户服务帮助用户随时解决遇到的各种问题。 性价比。确保被挑选出来的每一款防病毒软件套装软件,在合理的价格范围内提供了让人印象深刻的各种功能设置。 1.Norton — 具有VPN服务的最佳防病毒软件 Norton非常全面的360套装软件涵盖了我期望一款高质量防病毒软件应该提供的全部功能,其中就包括无限制的VPN服务。…

Continue Reading{{current_year}}年最佳的5款提供VPN网络服务的防病毒软件(两方面表现都不赖)

{{current_year}}年の5つのベストのVPNを含むアンチウイルス(両方とも不備無し)

お忙しい方のために2020年のVPN付きのベストのアンチウイルスをまとめました。 Norton: 2020年の1番のアンチウイルス。高品質のマルウェア保護とほとんどのニーズと予算に適した安全なVPNが付いています。VPN(無制限のデータ)を最も安価な Norton 360プランで入手することもできます。 ほとんどの有名なアンチウイルスプロバイダーはアンチウイルスのパッケージに含まれているVPNを提供していますが、アンチウイルスソフトウェアに含まれている多くのVPNは非常に遅くて100%安全ではありません。つまり、追跡されてスパイされる可能性があるということです。 高品質のVPNはインターネットの使用を追跡せず、Wi-Fiハッカーから保護し、さまざまな場所から地理的に制限されたコンテンツにアクセスできるようにします。 強力なアンチウイルスと強力なVPNの両方を提供する会社を見つけることは困難です。しかし市場でトップ50のアンチウイルスのパッケージをテストした結果、マルウェアに対する100%の保護を提供して高品質のVPNを含むトップ5のアンチウイルスを見つけることができました。 VPN付きの5つのベストのアンチウイルスプログラムの概要は以下の通りです。 VPN付きの5つのベストのアンチウイルスの選択方法: 含まれているVPNが、NordVPNやExpressVPNなどのベストのスタンドアローンのVPNと競合できるアンチウイルス会社はごくわずかです。現在地や閲覧している場所、または使用している帯域幅に関係なく、アンチウイルスとVPNの両方で自分のプライバシーとデバイスを保護したいものです。優れたアンチウイルスとVPNパッケージに求めるものは以下を含みます。 VPNセキュリティ。当リストのすべてのVPNが安全なブラウジングのために128ビットまたは256ビットのAES暗号化を使用することを確認しました。またしっかりとしたログ無しポリシーを探し、VPNプロバイダーでさえも自分のデータをログに記録しないように確認しています。最後に、キルスイッチを使用するVPN(VPNが切断された場合にインターネット接続を切断して私のIPアドレスを保護する)と、オンラインで匿名を維持するのに役立つDNSリーク保護を探しました。 強力なマルウェア保護。強力なアンチウイルスはフィッシング攻撃、スパイウェア、ランサムウェア、その他の危険なマルウェアを含む最新のセキュリティ脅威に対して最新の保護を提供します。当リストにあるすべてのアンチウイルスソフトウェアを最新のマルウェアに対してテストし、それぞれが包括的な保護を提供することを確認しました。 VPNアクセシビリティ。多くのアンチウイルス企業は含まれているVPNに限られた帯域幅しか提供していません。しかし私はゲーマーでストリーマー、そしてオンラインのプロなので無制限の帯域幅を備えたVPNが必要です。これらすべてのVPNでさまざまなテストを実行して高いパフォーマンスであることを確認しました。さらに、地理的に制限されたストリーミング コンテンツへのアクセスは多くのVPN使用者にとって不可欠な機能です。これらのVPNをすべてテストして、世界中の広範な種類のサーバーからストリーミングサービスにログインできることを確認しました。 使いやすさ。ソフトウェアが簡単に設置できてカスタマイズできるものであることを希望します。技術に詳しくない方でも理解しやすく、すぐにアクセスできるプログラムを高く評価しました。当リストのすべてのアンチウイルスソフトウェアには問題が発生した場合に備えて、高品質のサポートとカスタマーサービスが含まれています。 価値。個人的に当リストにあるすべてのアンチウイルスのパッケージが、優れた機能のセットを手頃な価格で提供することを確認しました。 1. Norton — VPN付きのベストの価値のアンチウイルス Nortonの包括的な360パッケージには無制限のVPNを含め、高品質のアンチウイルスに期待するすべてが含まれています。 NortonのSecure VPNは使いやすく効果的で、29か国にある73台のサーバーに接続できます。この全世界のカバレッジは100%ログ無し保証と結びついており、Nortonでもデータをログに記録しておらず私がオンラインで行ったことを追跡していないことを意味します。キルスイッチとDNSリーク保護を備えて、単に最上級のVPNです。マルウェア対策に関して、Nortonは当社の詳細なレビューで完璧なスコアを出しました。また、パスワードマネジャーや包括的なペアレンタルコントロールなどの最高の保護を実現するための必須のツールも満載されています。 ストリーミングサービスは常にプロトコルを更新してVPN使用者を締め出しますが、NortonのVPNは非常に良く機能し、Nortonの安全なVPNではNetflixなどの十分に防御されたウェブサイトから地理的に制限されたコンテンツにアクセスすることはまったく問題ありませんでした。 他のほとんどのアンチウイルス企業とは異なり、Nortonは最下層のパッケージのNorton 360 Standardで無制限のVPNを提供しています。ただし、これは1台のデバイスしかカバーしないため、5つのデバイスをカバーして追加の40 GBのクラウドストレージ(合計50 GB)を提供するNorton…

Continue Reading{{current_year}}年の5つのベストのVPNを含むアンチウイルス(両方とも不備無し)